Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów i uczennic klasy 2TC kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik teleinformatyk odbędzie się w dniach 28 maja 2024 – 3 czerwca 2024.

Dokumenty (zakładka: do pobrania) można składać w sekretariacie w godz. 8.00-15.00, a 3 czerwca do godz. 18.00

Rekrutacja do projektu

Od 13 maja 2024 do 24 maja 2024 w sekretariacie szkoły można składać dokumenty przystąpienia do projektu „Mój zawód — moja przyszłość”. 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce: do pobrania lub można je pobrać z sekretariatu szkoły (biura projektu).

Dokumenty można wypełnić ręcznie lub elektronicznie. Dokumenty wypełnione elektronicznie można wydrukować samemu lub przesłać na adres: sekretariat@zsme.pl do wydruku i podejść je podpisać.

Nie wolno drukować dokumentów w wersji czarno-białej, gdyż znak barw RP,  występuje wyłącznie w wersji pełnokolorowej.

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI (łącznie z adresem email).

Podpisy (imię i nazwisko) na dokumentach mają być czytelne. W przypadku uczestników niepełnoletnich dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. 

Proszę dokumentów nie zginać.

Dokumenty przystąpienia do projektu można składać do sekretariatu, od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacja o dofinansowaniu

6 maja 2024 otrzymaliśmy informację o wyborze projektu „Mój zawód – moja przyszłość” do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.10.23-IZ.01-023/23.

Spotkania w sprawie rekrutacji

W dniach 16-17 kwietnia odbyły się spotkania potencjalnych uczestników projektu z koordynatorką, dotyczące rekrutacji do projektu. Podczas spotkania zostały przedstawione cele i założenia projektu oraz omówione wszystkie działania w projekcie.